Refakat Politikamız ve Refakatçi Kuralları
20 Ocak 2022

Sayın Ziyaretçilerimiz ve Refakatçilerimiz;

Hastanemiz; kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Bu çerçevede sizlerin sağlığı için hastanemizde bazı kurallar uygulanmaktadır.

Bu kapsamda;

 • Hastanemizde hasta ziyaretleri, 12:00 – 13:30 ile 18:00 – 19:30 saatleri arasında yapılmaktadır. Bu saatlere riayet ediniz.

 • Çocuğunuzun sağlığı için 12 yaşından küçük çocukları ziyarete getirmeyiniz.

 • Refakatçi değişikliklerini lütfen ziyaret saatleri arasında yapınız.

 • Hastane içinde sigara içmek yasaktır. Sigara içenler için yasal işlem başlatılacaktır.

 • Hastalarınızın sağlığı açısından dışarıdan yiyecek ve içecek getirmeyiniz.

 • Doktor vizitleri, tedavi ve pansuman saatlerinde hasta odalarını lütfen boşaltınız.

 • Ülkemiz kaynaklarının korunması için gereksiz yanan elektrik ve boşa akan suları kapatınız.

 • Hastalarımızı rahatsız etmemek için cep telefonlarınızı sessize alınız ve alçak sesle konuşunuz.

 • Pencerelerden çöp atmayınız.

 • Tuvaletlerin temizliğine dikkat ediniz. Çocuk bezi ve benzeri yabancı maddelerin akarları tıkadığından çöpleri uygun yerlere atınız.

 • Kıymetli eşyalarınızı yanınızda bulundurmayınız.

 • Bulunduğunuz yeri ve eşyaları temiz tutunuz ve zarar vermeyiniz.

 • Atıkları ayrıştırarak uygun atık kovalarına atınız. Sizin hastanenizde, sizlerin sağlığı için, belirlenen bu kurallara gereken hassasiyeti gösterdiğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

 

HASTANEMİZDE KONUK OLARAK KALDIĞINIZ SÜRE İÇİNDE SİZLERİN RAHAT VE HUZUR İÇİNDE OLMANIZI SAĞLAMAK AMACI İLE İDAREMİZCE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURALLARA UYMANIZI RİCA EDERİZ.

 • Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır. İhmali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.

 • Refakatçiler ( hekim ve hemşire direktifleri dışında ) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.

 • Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır.

 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması önemli rica olunur.

HASTA ZİYARETİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

 • Hasta ziyareti ziyaret saatlerinde yapılmalıdır.

 • Ziyaret süresi kısa olmalıdır.

 • Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.

 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir.

 • Hasta yakınlarına oturulmamalıdır.

 • Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.

 • Hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunulmamalıdır.

 • Ziyaret sonrası eller sabunlu su ile yıkanmalıdır.

 • Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır.

 • Hastaya ve yanındaki başka bir hastaya doktorun ve hemşirenin izni olmadan herhangi bir yiyecek, içecek verilmemelidir.

 • Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir.

 • Ziyaret sırasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

 • Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

 • Uyuyan hastaları rahatsız etmemek için, hasta ziyareti gece yapılmamalıdır.

 • Şüpheli bir durumla karşılaştığınızda mutlaka güvenlik görevlilerinden yardım isteyiniz.

 • Hastanemizde yatarak tedavi gören hükümlü ve tutuklular tedaviyi yapan doktorun ve hastane idaresinin uygun görmesi halinde, Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet Savcısının izni ile iç güvenlik görevlileri nezaretinde mesai saatlerinde ziyaretlerine izin verilir.

“Kimler Hasta Ziyaretine Gitmemelidir?”

 • 12 yaş altı çocuklar.

 • Enfeksiyon almaya yatkın enfeksiyon riski olanlar.

YOĞUN BAKIMLAR GİRİŞ ÇIKIŞ KURALLARI

 • Yoğun bakım üniteleri özel bakım gerektiren hastaların yattığı bölümlerdir. Ziyaretçi sayısının ve süresinin kısıtlanması hastalarımızın iyiliği için çok önemlidir.

 • Hastalık yapan mikropların en çok ellerimiz yoluyla geçtiği tüm dünyada geçerli bir gerçektir. Bu nedenle yoğun bakım ünitesine giriş çıkışlarda ellerimizi mutlaka yıkamalı veya sağlık çalışanlarının gösterdiği şekilde el dezenfektanlarını kullanarak ellerimizi dezenfekte etmeliyiz.

 • Yoğun bakım ünitelerinde cep telefonu, video, kamera gibi araçlarla görüntü alınmasına izin verilmez.

 • Hasta yakını ziyaretine gerekli durumlarda doktorun izni ile gün içinde birinci derece yakınları öncelikli olmak üzere hasta yakınlarından bir kişinin ziyaretine izin verilir.

 • Ziyaret saatlerimiz aşağıdaki gibidir.


CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ – HAFTA İÇİ : Saat 12:00 – 12:15 ve 19:00 – 19:15 arası.
CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ – HAFTA SONU : Saat 12:00 – 12:15 ve 19:00 – 19:15 arası.

DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ – HAFTA İÇİ : Saat 13:00 – 13:15 ve 19:20 – 19:30 arası.
DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ – HAFTA SONU : Saat 13:00 – 13:15 ve 19:20 – 19:30 arası.

ANESTEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ – HAFTA İÇİ : Saat 12:30 – 12:45 ve 19:45 – 20:00 arası.
ANESTEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ – HAFTA SONU : Saat 12:30 – 12:45 ve 19:45 – 20:00 arası.

NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ – HAFTA İÇİ : Saat 13:00 – 13:15 ve 19:30 – 19:45 arası.
NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ – HAFTA SONU : Saat 13:00 – 13:15 ve 19:30 – 19:45 arası.

 • Yoğun bakım ünitelerine çocuk ziyaretçi, çiçek ve yiyecek kabul edilmemektedir. Gerekli durumlarda hastanız için sağlık personeli tarafından yemek istenebilir.

 • Yoğun bakım ünitelerinin tek yataklı üniteler olmadığını ve sizin hastanızın yanında başka hastalarında aynı ünitede tedavi aldığını unutmamalıyız ve hastalardan herhangi birisi açısından uygun olmadığında ziyaretçi saati gelmesine rağmen yoğun bakım ekibinin sizleri yoğun bakım ünitesine kabul etmesi gecikebilir. Bu durumda lütfen sabırlı olup sizlere bilgi verilmesini bekleyin ve izinsiz olarak yoğun bakım ünitesine girmeye çalışmayınız. Sağlık personelimiz sizlerden bu kurallara uymanızı istediğinde hassasiyet göstermenizi önemle rica eder, ilgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz.