Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
29 Mart 2023

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

 

1- Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak bir insanlık hakkıdır.  Ve bu hak yaşama hakkı, sınırları içinde bulunmaktadır.

2-Fiziksel ya da sözlü şiddete maruz bırakılmadan ya da tehdit almadan görevini sürdürme hakkı vardır.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesine istinaden, hastanemiz sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalışan güvenliğinin ve motivasyonun en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının arttırılmasını hedefleyen, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla  "Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi "  hastanemiz bünyesinde kurulmuştur.

Çalışan Hakları Ve Güvenliği Biriminde;Başhekim yrd Dr Yüksel YENİ’in sorumluluğunda Hemşire Suzan Şeker,  Psikolog Sinem Çelikarslan  faaliyet göstermektedir.

Birim çalışanların hakları ve güvenliğine yönelik olarak;

   1 -Talep ve şikâyetleri kabul eder.
   2- Başvuruları değerlendirerek raporlar,
   3- Gerekli düzenleyici /önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur.
   4-Şiddet olaylarını İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Birimine adli mercilere intikal ettirilmek üzere bildirir.
   5-Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.
   6-Aylık olarak başhekime rapor sunar.

Şiddete Maruz Kalındığında Bildirim Nasıl Yapılmalı

           Şiddete maruz kalan sağlık çalışanı tarafından aşağıdaki üç adım sırası ile uygulanır;

1-Hastanemiz bünyesinde oluşturulan Beyaz Kod ekibine, 1111 dahili telefonu tuşlayarak ulaşılabilir ve Beyaz Kod ile ilgili süreci başlatmış olursunuz.

2-Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren “113” no’lu Beyaz Kod danışma hattı aranarak (cep telefonu için; 0312 113 113 1 tuşlanarak aranmalı) veya internet üzerinden www.beyazkod.saglik.gov.tradresinden Bildirim Formu 1 doldurularak bakanlığa olay hakkında bilgi verilir.

3-Çalışana yönelik herhangi bir şiddet olayı mesai saatleri içerisinde gerçekleşti ise, Beyaz kod ekibine mesai saatleri dışında ise nöbetçi ekip eş zamanlı olarak durumu sağlık çalışanının şikâyetinin olup olmadığına bakılmaksızın adli mercilere ve kurumun hukuk birimine intikal ettirilir.

HİZMETTEN ÇEKİLME
Şiddete uğrayan sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.
- Hizmetten çekilme talebi kurum tarafından belirlenen başhekim Yardımcısı’na sözlü veya yazılı olarak bildirilir.
- Bildirim üzerine; yetkili Başhekim yardımcısı olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığına karar verir.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HUKUKİ YARDIMLAR

Şiddet olayları için Bakanlık hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır. 

Şiddet gören sağlık çalışanı hizmetten çekilebilir., Tedaviniz aksayabilir., Şiddet uygulayanlar adli makamlarca, mutlaka yargılanacak ve cezalandırılacaktır.


İletişim Adresi

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

0462 230 22 85 (2610)beyaz-kodpng.jpg