Doktor Çalışma Programı
26 Ocak 2022

Birime yönlendirilen hasta başvuruları ile başvuru ve onay sürecine yönelik kurallar;

...Evde Sağlık Hizmetleri (ESH) Birimi Genel Merkezine 4443833 numaralı telefondan başvuru yapılır. Genel merkez bağlı bulunulan İl Koordinasyon Merkezine bildirim yapar. İl Koordinasyon Merkezi de bağlı bulunulan ESH birimine kayıt oluşturur.

Hastaya randevu verilmesi, ilk muayene ve kontrol muayeneleri ile takip ziyaretlerinin planlanmasına yönelik süreçler;

...Koordinasyon Merkezinden oluşturulan kayıtla birlikte takip eden iş günü içerisinde hasta ziyaret edilir, yapılan ziyaret ve muayene “ES.FR.16 Evde Sağlık Hastası Randevu Süreci Takip Formu” ile kayıt altına alınır. Gerekli görülen aralıklarda aynı form üzerinde ziyaret planlamaları yapılır