Kalite Yönetim Birimi
18 Ocak 2022


Fatma GERGİT
Anestezi Teknisyeni
Kalite Yönetim Direktörü


Önder BÜLBÜL
Laborant