Çalışan Geri Bildirim Anketi
20 Ocak 2022

Uygulanacak anketlerin içerik ve yöntemi Bakanlığımızca belirlenmektedir.