Amaç ve Hedeflerimiz
19 Ocak 2022

Amacımız;

Hizmet üretimini kesintiye uğratmadan, en az kaynakla, en kısa zamanda, en az maliyetle ve hatasız bir şekilde hizmet üretimi gerçekleştirmek ve hasta/ yakını ve çalışanların istek ve ihtiyacını karşılamaktır.

Hedeflerimiz;

Sağlık Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda; Sağlıkta Kalite Standartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirip geliştirmek, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak, hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.