Değerlerimiz
19 Ocak 2022

Hizmet sürecimizin başarısı ve etkinliği içi vazgeçilmez değerlerimiz;
1. Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak,
2. Hasta/ hasta yakını ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve sorunlarına en uygun çözümleri bulmak,
4. Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitliği esas almak,
5. Geribildirim ve özeleştirileri gelişim fırsatı olarak görmek.