Manevi Destek Birimi
01 Kasım 2021

MANEVİ DESTEK VE REHBERLİK BİRİMİ

Dini referanslardan hareketle, hastaların iyileşmelerine katkıda bulunmak amacıyla talep eden hastalara, hasta yakınlarına ve hastane personeline, içinde bulundukları şartlar göz önünde bulundurularak

-Üzüntülü, sıkıntılı, korkulu hallerinde,

-Yalnızlık ve ümitsizlik duygularına kapıldıklarında,

-Ani değişmelerle gelen kriz durumlarında,

-Maruz kaldıkları yeni duruma uyum sağlama ve baş edebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı

-Varsa sorularını cevaplamayı

-Hayatlarına yeni bir anlam vermelerine eşlik ederek onlara moral kazandırmayı

-Dini/manevi konularda danışmanlık ve rehberlik yapmaya yönelik çalışmalar planlanır ve yürütülür.

MANEVİ DESTEK ve REHBER

Manevi destek ve rehberlik hizmeti sunan personel, en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu, alanla ilgili bir sertifika programını bitirmiş veya manevi destek alanında lisansüstü program mezunudur.

KİMLER MANEVİ DESTEK VE REHBERLİK BİRİMİNE MÜRACAAT EDEBİLİR?

  • Hastalar
  • Hasta yakınları
  • Hastane personeli

Hastanemiz Manevi Destek ve Rehberlik Birimi 4. Katta Hizmet Vermektedir

İletişim:

Tel: (0462) 230 22 85

Dahili: 2286